Työfysioterapeutit suorittivat suoravastaanottokoulutuksen

Työfysioterapeutit ovat suorittaneet fysioterapeutin tule-suoravastaanottokoulutuksen, jonka ovat yhteistyössä laatineet Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Fysiatriyhdistys. Suoravastaanottotoiminta mahdollistaa sen, että tuki- ja liikuntaelinasiakkaat pääsevät viivytyksettä fysioterapeutin arvioon, saavat tiedon jatkosta ja yksilöidyt ohjeet omaan hoitoon nykyisten Käypä hoito- ja fysioterapiasuositusten mukaisesti.

  • 19.12.2018