Etelä-Savon Työterveyden asiakkuuspäällikkö Satu Pulkkinen: ”Työterveyden on muututtava työelämän mukana”

Asiakaskokemus ja asiakasymmärrys on kaiken toiminnan lähtökohta, sanoo Etelä-Savon Työterveyden uusi asiakkuuspäällikkö Satu Pulkkinen.

Etelä-Savon Työterveyden uutena asiakkuuspäällikkönä on aloittanut kesäkuun alusta terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja Satu Pulkkinen.

Pulkkinen on aiemmin työskennellyt julkisen terveydenhuollon puolella monialaisissa lähiesimiestehtävissä niin psykiatrialla kuin somaattisilla vuodeosastoilla, minkä lisäksi hän on toiminut yksityisessä konsultti- ja koulutusyrityksessä muun muassa erityisasiantuntijan ja tiimivastaavan tehtävissä. Pulkkisella on pitkäaikainen kokemus myös erilaisista opetus- ja koulutustehtävistä. Etelä-Savon Työterveyteen Pulkkinen siirtyi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta projektipäällikön tehtävistä hankkeen päättymisen jälkeen.

Millaisin miettein uusi asiakkuuspäällikkö tarttuu tehtäväänsä ja mitä on luvassa – lue lisää alta!

Tervetuloa Etelä-Savon Työterveyteen! Mitä odotat uudelta työltäsi työterveyden parissa?

Aloitan uudessa työssä kerrassaan odottavin ja ammatillisesti uteliain mielin. On hienoa päästä tapaamaan nykyisiä ja uusia asiakkaitamme saaden mahdollisuuden tutustua heidän työhönsä, organisaatioonsa ja tutustuttaa uudet työterveysyhteistyöhömme. Vaikuttavien työterveyspalveluiden kehittäminen ja työelämän laadun vahvistaminen on mielestäni merkityksellistä työtä.

Millaisena näet työterveyspalveluiden merkityksen ja roolin nyt ja tulevaisuudessa – mihin suuntaan työterveyspalvelut ovat kehittymässä?

Työterveyspalveluilla on vakaa ja jopa historiallinen rooli työelämässä ja sen kehittämisessä. Uskon sen korostuvan entisestään, mutta myös muuttuvan tulevaisuudessa. Palvelutarpeissa painottuu yhä enemmän kokonaisvaltaisempi työntekijän kohtaaminen. Nyt jo esimerkiksi fyysisen työturvallisuuden rinnalla puhutaan yhä vahvemmin myös psyykkisestä turvallisuudesta.

Työn tekeminen on muuttunut vuosien saatossa merkittävästi, samoin kuin odotukset työelämältä. Näissä haasteissa myös työterveyspalveluiden tulee olla ajan tasalla ja on kyettävä käymään vuoropuhelua sekä reagoimaan nopeastikin asiakkaiden kanssa. Asiakkuuksissa painotan avointa ja rehellistä vuorovaikutusta, kokonaisvaltaisuutta, yhdessä tekemistä ja ennen kaikkea asiakaslähtöisten tarpeiden ymmärtämistä. Asiakaskokemus ja asiakasymmärrys on kaiken toiminnan lähtökohta.

Millä tavoin tuet asiakkaitamme saamaan entistä enemmän hyötyä ja tehoa työterveyspalveluista?

Haluan tuoda rohkeutta katsoa asioita monelta suunnalta. Lakisääteisten palveluiden rinnalle haluamme tarjota hyvinvointia, työssä jaksamista ja uudistumista. Jokainen yritys- ja yhteisöasiakas on minulle uniikki omine yksilöllisine tarpeineen ja ajatuksineen. Uskon, että yhdessä löydämme vaikeillekin asioille myös myönteiset puolet, asiakkaiden vahvuudet ja organisaatioiden omat sisäiset voimavarat. Tulen olemaan myös paljon yhteydessä – jotta voin palvella, minun tulee tuntea asiakkaamme!

  • 11.08.2021