Etelä-Savon Työterveys rakentamassa Esedulle toimintamallia työuupumuksen ehkäisyyn – kuuntele ylilääkäri Jarmo Kurosen haastattelu

Etelä-Savon ammattiopisto Esedun kehityshankkeessa pyrittiin lisäämään avointa keskustelua, tiedon tuottamista ja ymmärrystä työuupumuksesta. Lue lisää ja kuuntele ylilääkäri Jarmo Kurosen ajatuksia työuupumuksesta!

Etelä-Savon Työterveys on ollut kuluvan vuoden aikana kehittämässä toimintamallia Etelä-Savon ammattiopisto Esedulle työuupumuksen ennaltaehkäisyyn Työsuojelurahaston rahoittamassa kehittämishankkeessa.

Hankkeen teemana oli henkilöstön eli johtajien, esihenkilöiden ja työntekijöiden työuupumuksen ennaltaehkäisy. Hankkeessa pyrittiin lisäämään avointa keskustelua, tiedon tuottamista ja ymmärrystä työuupumuksesta Esedun henkilöstön keskuudessa.

Kehittämishankkeen toimenpiteissä ja toimintamallin rakentamisessa oli merkittävässä roolissa Esedun työterveys, eli Etelä-Savon Työterveys. Hankkeessa toimivat kouluttajina kauppatieteiden tohtori Annemaija Summanen ja filosofian tohtori Ossi Aura.

Kehittämishankkeen myötä Esedulla tuotettiin video- ja podcast-sarja, jossa työuupumusta ja sen ennaltaehkäisyä käsiteltiin eri näkökulmista. Videoissa lähestyttiin työuupumusta ja henkilöstötuottavuutta johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön näkökulmista. Tavoitteena on kertoa ilmiöistä ja oivalluttaa ihmisiä pohtimaan asiaa omasta näkökulmastaan. Voit katsoa kaikki hankkeessa tuotetut aineistot tästä linkistä.

Etelä-Savon Työterveydestä podcast-vieraana on ylilääkäri Jarmo Kuronen, joka kertoo muun muassa työuupumuksen hälytysmerkeistä ja kuinka työterveys, työnantajat ja -tekijät yhdessä voivat tilanteita selvittää ja hoitaa. Podcastista saa konkreettisia vinkkejä myös esimerkiksi siihen, kuinka esihenkilö voi ennaltaehkäistä työuupumusta työyhteisössään.

 - Työ sinänsä tuo terveyttä ja hyvällä työyhteisöllä on vaikutus työssä jaksamiseen. Työuupumuksen ennaltaehkäisyssä tärkeää on työnkuvan selkeys ja hallinnan tunne, säännöllinen, hyvä kommunikaatio esihenkilön ja työntekijän välillä sekä riittävä palautuminen. Esihenkilö voi itse näyttää mallia ja tukea palautumista esimerkiksi kannustamalla liikkumiseen tai terveelliseen ruokailuun.
- On hyvä myös muistaa, että kaikki uupumus ei ole aina työstä johtuvaa, vaan taustalla voi olla muita elämän kuormitustekijöitä tai sairaus, Kuronen kertoo haastattelussa.

Kuuntele koko podcast alta. Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit löydät tästä linkistä.

  • 08.06.2021