Työterveyspsykologin kanssa pysähdytään etsimään ratkaisuja

Mitä työterveyspsykologin vastaanotolla tapahtuu ja täytyykö vastaanotolle valmistautua jotenkin? Entä saako työterveyspsykologin kanssa puhua myös muusta kuin työstä? Näihin kysymyksiin vastaa Etelä-Savon Työterveyden työterveyspsykologi Ritva Jokela.

Työterveyspsykologi on tärkeä osa moniammatillista työterveystiimiä, jonka tavoitteena on tukea työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvointia. Työterveyspsykologin apua voidaan tarvita esimerkiksi yksilön uupumuksen ja stressinhallinnassa tai kun työpaikalla on konflikti tai työyhteisön toimivuutta halutaan tukea.

Mutta mitä vastaanotolla tapahtuu ja täytyykö vastaanotolle valmistautua jotenkin? Entä saako psykologin kanssa puhua myös muusta kuin työstä? Näihin kysymyksiin vastaa Etelä-Savon Työterveyden työterveyspsykologi Ritva Jokela.

Mitä työterveyspsykologi tekee?

Työterveyspsykologi toimii osana työterveyden tiimiä. Hän on tukemassa ja lisäämässä työhyvinvointia työskentelemällä työntekijöiden, esihenkilöiden ja koko työryhmän parissa. Työtä tehdään siis sekä yksilöiden että kokonaisten työyhteisöjen kanssa.

Työterveyspsykologit tapaavat yksilöitä tukea antavilla käynneillä ja osallistuvat tarvittaessa myös työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn arviointeihin.

Työyhteisöjen apuna työterveyspsykologi on esimerkiksi muutos- ja kriisitilanteissa tai konflikti- ja ilmapiiriongelmien selvittelyissä. Työpaikkaselvityksissä työterveyspsykologit keskittyvät työn psyykkisten kuormitustekijöiden ja vuorovaikutuksen arviointeihin.

Miten työterveyspsykologin vastaanotolle pääsee?

Työterveyspsykologin vastaanotolle tullaan työterveyshoitajan tai -lääkärin ohjaamana. Voit olla myös itse yhteydessä työterveyshoitajaan ja kertoa toiveestasi päästä työterveyspsykologin vastaanotolle. Yhteydenoton voi tehdä matalalla kynnyksellä, kun tunnet tarvetta keskustella työ- ja/tai yksityiselämään liittyvistä asioista.

Työterveyspsykologin vastaanotto voi toteutua lähitapaamisena tai etänä.

Jos kerron työterveyspsykologille jotakin arkaluontoista itsestäni, työpaikastani tai työkavereistani, saako esihenkilö tietää siitä?

Kaikki käynnit ja keskustelujen sisällöt ovat ehdottoman luottamuksellisia, eikä niistä mene tieto esihenkilölle.

Mistä asioista työterveyspsykologin luona voi keskustella? Pitääkö asian liittyä aina työhön?

Työterveyspsykologin kanssa käsitellään laajasti mieltä askarruttavia asioita. Vastaanotolle hakeutumisen syynä voi olla esimerkiksi haasteellinen työ- tai yksityiselämäntilanne, unihäiriö, alentunut mieliala, ahdistuneisuus, muisti- tai keskittymispulmat.  

Tilanteen mukaisesti vastaanotolla keskitytään elämänhallintaa ja hyvinvointia tukeviin asioihin sekä muutostarpeisiin. Ihminen on kokonaisuus, johon työ- ja muu elämäntilanne vaikuttaa monin tavoin. Esimerkiksi unihäiriön taustalla voi olla yksityiselämään liittyviä asioita, mutta univaje voi heijastua päiväaikaiseen vointiin ja työssä jaksamiseen. Näin ollen vastaanotolla voidaan puhua paljon muustakin kuin työhön liittyvistä asioista.

Millaista työterveyspsykologin vastaanotolla on, mitä siellä tehdään? Täytyykö minun valmistautua jotenkin ennakkoon?

Työterveyspsykologi mahdollistaa asiakkaalle pysähtymisen ja oman tilanteen pohtimisen rauhassa.

Keskustelun myötä voi tunnistaa esimerkiksi stressiin, mielialaan tai uneen vaikuttavia tekijöitä. Voi löytää ja oivaltaa itsestä huolehtimisen keinoja, tunnistaa vahvuuksia ja voimavaroja, tuntea huojentunutta oloa, saada vahvistettua elämänhallintaa ja löytää konkreettisia muutostarpeita ja ratkaisuja tilanteen helpottumiseksi. Keskustelun sekä mahdollisten harjoitteiden ja tehtävien myötä tuntemus ja ymmärrys itsestä lisääntyy, mikä toimii hyvinvoinnin tukena.

Voit tulla ihan omana itsenä. Vastaanotolla täytetään joskus lomakkeita, joten omat lukulasit kannattaa ottaa mukaan – muuta valmistautumista ei tarvita.

  • 07.10.2021