Päihderiippuvuuden hoitoon lisää tukea Etelä-Savon Työterveydestä

Etelä-Savon Työterveyden asiakkaat saavat nyt entistä monipuolisempaa tukea päihderiippuvuuden hoitoon. Tarjolla on uusia joustavia digitaalisia palveluita kuten alkoholinkäytön tilannearvioita, verkkoterapiaa ja etävastaanottoja.

Etelä-Savon Työterveyden asiakkaat saavat nyt entistä monipuolisempaa tukea päihderiippuvuuden hoitoon. Tarjolla on uusia joustavia digitaalisia palveluita kuten alkoholinkäytön tilannearvioita, verkkoterapiaa ja etävastaanottoja.

Palveluiden tuotannossa Etelä-Savon Työterveyden kumppanina on A-klinikka, joka on erikoistunut päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamiseen.

Etelä-Savon Työterveyden asiakkuuspäällikön Satu Pulkkisen mukaan tarvetta uusille joustaville tukimuodoille on.
- Etenkin digitaalisten palveluiden avulla voidaan tavoittaa asiakkaita, joille kynnys hakeutua perinteisten palveluiden pariin voi olla korkea. Digipalvelut mahdollistavat myös entistä paremmin varhaisen puuttumisen alkoholiongelmiin, Pulkkinen sanoo.

Suomessa arvioidaan olevan yli 500 000 alkoholin riskikäyttäjää, joista merkittävä osa on työikäisiä. Alkoholin riskikäytön raja on miehillä 8–15 ja naisilla 6–13 pistettä riskikäyttöä mittaavassa Audit-testissä. Oman pistemäärän voi selvittää esimerkiksi A-klinikan Päihdelinkki-sivustolla.

Inhimillisten haittojen lisäksi kyse on myös taloudellisista menetyksistä: alkoholinkäytön lasketaan aiheuttavan työpaikoille vähintään 500 miljoonan euron kustannukset vuosittain. Siksi ongelmia kannattaisi ennaltaehkäistä ja hoitaa nykyistä tehokkaammin. Selvitysten mukaan työnantajan työpaikkainterventioon sijoittamasta eurosta on odotettavissa takaisin 1–2 euroa.
- Yksilön ja koko työyhteisön työkyvyn kannalta on tärkeää saada oikea-aikaisesti apua. Kun päihdeongelmiin puututaan ajoissa, pystytään tehokkaammin ennaltaehkäisemään myös vakavampien haittojen syntyminen ja vähentämään niistä aiheutuvia kustannuksia, Pulkkinen toteaa.

Palveluihin voi hakeutua Etelä-Savon Työterveyden kautta, kun ne on liitetty osaksi asiakasorganisaation työterveyssopimusta. Päihderiippuvuuden hoitoon tarkoitettuja palveluita on mahdollista käyttää anonyymisti.

Lisätietoja: asiakkuuspäällikkö Satu Pulkkinen, satu.pulkkinen@estt.fi, p. 044 794 4694.

  • 24.01.2022